Nghệ An – Danh sách các khu công nghiệp

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP NGHỆ AN

Địa chỉ: Đường Lê Nin, P.Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: (038) 3835146
Fax: (038) 3832657
Email: bqlkcn@naniza.org

1. KCN HOÀNG MAI
Chủ đầu tư: CÔNG TY PHÁT TRIỂN KCN NGHỆ AN

Diện tích : 289,67 ha
Địa chỉ: Quốc Lộ 1, X.Quỳnh Thiện, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An
Điện thoại: (038) 3597985
Fax: (038) 3597985

2. KCN NAM CẤM
Chủ đầu tư: CÔNG TY PHÁT TRIỂN KCN NGHỆ AN

Diện tích :327,83 ha
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, X.Nghi Quang, H.Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: (038) 3597985
Fax: (038) 3597985

3. KCN BẮC VINH
Chủ đầu tư: CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KCN BẮC VINH

Diện tích: 327 ha
Địa chỉ: Đường Đặng Thai Mai, X.Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: (038) 3852731
Fax: (038) 3852731

4. KCN CỬA LÒ
Chủ đầu tư: CÔNG TY PHÁT TRIỂN KCN NGHỆ AN

Diện tích : 40,55 ha
Địa chỉ: X.Nghi Hương, TX.Cửa Lò, Nghệ An
Điện thoại: (038) 3597985
Fax: (038) 3597985

5. KCN PHỦ QÙY
Chủ đầu tư: CÔNG TY PHÁT TRIỂN KCN NGHỆ AN

Diện tích : 200 ha
Địa chỉ: H.Nghĩa Đàn, Nghệ An
Điện thoại: (038) 3597985
Fax: (038) 3597985

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *