Quảng Nam – Danh sách các khu công nghiệp

0
1191

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM

Địa chỉ: 30 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3812296
Fax: (0510) 3859869
Website: www.quangnam.gov.vn
Email: vpbqlkcnqn@dng.vnn.vn

1. KHU CÔNG NGHIỆP ĐIỆN NAM – ĐIỆN NGỌC

Diện tích : 418 ha

Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM

Địa chỉ: Tỉnh lộ 607, X.Điện Ngọc, H.Điện Bàn, Quảng Nam

Điện thoại: (0510) 3812296

Fax: (0510) 3859869

2. KHU CÔNG NGHIỆP THUẬN YÊN

Diện tích : 141 ha

Chủ đầu tư: CÔNG TY CP VINACONEX 25

Địa chỉ: X.Tam Đàn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại: (0510) 3824618

Fax: (0510) 3851694

Website: www.vinaconex25.com.vn

3. KHU CÔNG NGHIỆP TRẢNG NHẬT

Diện tích : 50 ha

Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM

Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, X.Điện Thắng, H.Điện Bàn, Quảng Nam

Điện thoại: (0510) 3812296

Fax: (0510) 3859869

4. KHU CÔNG NGHIỆP ĐẠI HIỆP

Diện tích : 40 ha

Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM

Địa chỉ: Quốc Lộ 14B, X.Đại Hiệp, H.Đại Lộc, Quảng Nam

Điện thoại: (0510) 3812296

Fax: (0510) 3859869

5. KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG QUẾ SƠN

Diện tích : 232,57 ha

Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM

Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, X.Quế Cường, H.Quế Sơn, Quảng Nam

Điện thoại: (0510) 3812296

Fax: (0510) 3859869

6. KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG THĂNG BÌNH

Diện tích : 120 ha

Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM

Địa chỉ: X.Bình Phục, H.Thăng Bình, Quảng Nam

Điện thoại: (0510) 3812296

Fax: (0510) 3859869

7. KHU CÔNG NGHIỆP TÂY AN

Diện tích : 111,47 ha

Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM

Địa chỉ: X.Duy Trung, H.Duy Xuyên, Quảng Nam

Điện thoại: (0510) 3812296

Fax: (0510) 3859869

8. KHU CÔNG NGHIỆP BẮC CHU LAI

Diện tích : 357 ha

Chủ đầu tư: CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN CHU LAI

Địa chỉ: X.Tam Hiệp, H.Núi Thành, Quảng Nam

Điện thoại: (0510) 2233126

Fax: (0510) 3567589

Website: www.bachulai.com

9. KHU CÔNG NGHIỆP TAM ANH

Diện tích : 2000 ha

Chủ đầu tư: CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN CHU LAI

Địa chỉ: X.Tam Anh, H.Núi Thành, Quảng Nam

Điện thoại: (0510) 2233126

Fax: (0510) 3567589

Website: www.bachulai.com

10. KHU CÔNG NGHIỆP TAM THĂNG

Diện tích : 84,22 ha

Chủ đầu tư: CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN CHU LAI

Địa chỉ: X.Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại: (0510) 2233126

Fax: (0510) 3567589

Website: www.bachulai.com

11. KHU CÔNG NGHIỆP TAM HIỆP

Diện tích : 608 ha

Chủ đầu tư: CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN CHU LA

Địa chỉ: X.Tam Hiệp, H.Núi Thành, Quảng Nam

Điện thoại: (0510) 2233126

Fax: (0510) 3567589

Website: www.bachulai.com

12.KHU CÔNG NGHIỆP NÔNG SƠN

Diện tích : 520 ha

Địa điểm : Thôn 1, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

13.KHU CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG XUÂN

Diện tích : 478 ha

Địa điểm : phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam

14. CỤM CÔNG NGHIỆP CẨM SƠN

Diện tích : 39,291 ha

Địa điểm : xã Điện Tiến – Quảng Nam

15. CỤM CÔNG NGHIỆP TRẢNG NHẬT 1

Diện tích : 251,147,0 m2

Địa điểm : 2 xã Điện Thắng Trung – Điện Thắng Nam huyện Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam

16. CỤM CÔNG NGHIỆP TRẢNG NHẬT 2

Diện tích :30,23 ha

Địa điểm : Huyện Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam

17. CỤM CÔNG NGHIỆP THƯƠNG TÍN 1

Diện tích :251,480 m2

Địa điểm : xã Điện Nam Đông huyện Điện Bà – Tỉnh Quảng Nam

18. CỤM CÔNG NGHIỆP & DỊCH VỤ THƯƠNG TÍN 2

Diện tích :82,949 m2

Địa điểm: huyện Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam

19. CỤM CÔNG NGHIỆP & DỊCH VỤ AN LƯU

Diện tích : 366,315 m2

Địa điêm : xã Điện Nam Đông – huyện Điện Bàn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here